074

เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2560   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย   โดยนายวันชัย  ถาวรเจริญ  ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย   ได้รับมอบหมายจากนายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม ในการตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่ก่อนเข้าเลี้ยง ของนายไพโรจน์  บุรีวงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง    ทั้งนี้    ได้กำชับและให้ปรับปรุงในเรื่องความสะอาดและการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0