284198

วันที่  7  สิงหาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายวิชาญ  พลไทย  ปศุสัตว์อำเภอแกลง  ไปร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ)  จังหวัดระยอง  ณ  วัดพลงช้างเผือก  ตำบลทางเกวียน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง    

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0