34151

วันที่  25  กรกฎาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายวิชาญ  พลไทย  ปศุสัตว์อำเภอแกลง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง  และอาสาปศุสัตว์  ร่วมติดไมโครชิฟกระบือ  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย  ในพื้นที่อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง    

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0